Vă rugam așteptați...

Regulament de achizitie si utilizare a Cardurilor Cadou Clinica de oftalmologie Cristal Vision

  1. Organizator
  • Organizatorul şi emitentul Cardurilor Cadou (denumite în continuare carduri cadou) este S.C. Cristal FVD S.R.L., cu sediul în mun. Dej, str. Avram Iancu, nr. 30, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/603/2015, C.I.F.: 34172272 pentru cardurile de consultații și S.C. Cristal Vision FVD S.R.L. cu sediul mun. Dej, str. Avram Iancu, nr. 30, jud Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/669/2015, CUI RO34198272, denumite în continuare „Clinica de oftalmologie Cristal Vision”.
  1. Condiţii de achiziţie

 

2.1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou sub formă de servicii si/sau produs din Clinica de oftalmologie Cristal Vision poate să achiziţioneze un card cadou, pe care să îl ofere persoanei pe care o are în vedere.
2.2. Cardurile cadou pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu în România.

2.3. Cardurile cadou pot fi achiziţionate, în limita stocului disponibil, de la Clinica de Oftalmologie Cristal Vision , bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, Piatra Neamt, jud. Neamț sau online pe www.oftalmologieneamt.ro/card-cadou

2.4. Cardurile cadou sunt disponibile cu valori de 80 lei pentru cardurile cadou pentru consultații,respectiv 200 lei pentru cardurile cadou pentru ochelari.
2.5. Fiecare card are o valoare unică, inscrisă pe faţă, iar pe verso o serie si un numar unic, care va fi verificat la momentul utilizarii cardului.

  1. Condiţii de utilizare

 

3.1. Cardul cadou poate fi utilizat exclusiv în Clinica de oftalmologie Cristal Vision din Piatra Neamt.
3.2. Cardul nu este nominal, ci este transmisibil.

3.3. Cardul cadou poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacţie. Valoarea serviciilor/produselor achiziţionate trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea înscrisă pe card. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte valoarea nominală a cardului, diferenţa va fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat în magazinele Clinica de oftalmologie Cristal Vision.

3.4. Dacă o personă deţine mai multe carduri cadou, acestea pot fi cumulate pentru o singură tranzacţie.
3.5. La achiziţiile cu card cadou nu se oferă rest.

3.6. Cardul cadou nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt card cadou.
3.7. Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici achizitorului iniţial şi nici deţinătorului ulterior.
3.8. Cardul cadou este valabil 12 luni de la data achiziţionării, pentru o singură tranzacţie. După expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achiziţionate. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul cardului cadou este considerat pierdut; posesorul cardului cadou are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptăţit la nici un fel de despăgubire din partea Cristal Vision.

  1. Condiţii de retur

4.1. Returnarea produselor achiziţionate cu card/carduri cadou, se va realiza respectând condiţiile de retur valabile în Clinica de oftalmologie Cristal Vision

 

  1. Litigii

 

5.1. Eventualele litigii apărute între organizator și cumpărătorii/ utilizatorii cardului cadou se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
5.2. Legea aplicabilă este legea română.

  1. Protecţia datelor cu caracter personal

 

6.1. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi utilizării de carduri cadou ce au calitatea de persoane vizate, îşi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată, astfel:
I. Dreptul la informare; persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoria de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea 677/2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
II. Dreptul de acces la date; persoana vizaTă are dreptul de a obţine de la Clinica de oftalmologie Cristal Vision la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, către Cristal Vision la adresa: bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, Piatra Neamt, jud. Neamț, sau prin e-mail la adresa: office@oftalmologineamt.ro;
III. Dreptul de intervenţie asupra datelor, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit:
a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Clinica de oftalmologie Cristal Vision, conform pct. II. de mai sus.
IV. Dreptul de opoziţie; persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Clinica de oftalmologie Cristal Vision conform pct. II. de mai sus.
V. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; persoana vizata are dreptul de a cere şi de a obţine:
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. (a);

  1. Clauze finale

 

7.1. Cardul cadou este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpa remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putând fi utilizat şi de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul iniţial. Clinica de oftalmologie Cristal Vision nu îşi asumă răspunderea şi nu va înlocui cardul/cardurile cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. În aceste situaţii, soldul cardului cadou se consideră pierdut, nefiind posibilă nici un fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a cardului cadou de către deţinătorul acestuia.
7.2. Clinica de oftalmologie Cristal Vision îşi rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a cardului cadou; orice modificare va fi comunicată înscris pe site-ul oficial www.oftalmologieneamt.ro

7.3. Prin achiziţionarea/utilizarea unuia sau mai multor carduri cadou clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament.
7.4. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Clinica de oftalmologie Cristal Vision, www.oftalmologieneamt.ro .

S.C. CRISTAL VISION FVD S.R.L.                                                                                   S.C. CRISTAL FVD S.R.L.

Cine suntem ?

O echipa de oameni specializati pentru a veni in intampinarea problemelor oftalmologice : diagnostic cat mai exact, preventia bolilor oftalmologice, tratarea, urmarirea, vindecarea acestora.

Copyright by soreb.ro